Vergadering Marathon Sectie:

Vergadering Marathon Sectie:

 

Genemuiden,                                                                                                                                                              13-03-2018

 

Geachte leden van de sectie Marathon,

 

Na een tweetal vergaderingen met het NPO-bestuur en alle andere secties bij elkaar, willen wij nu samen met u de officiële aftrap gaan geven met onze eigen sectie.

 

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een vergadering op 18-04-2018 aanvang 20:00 uur op het sportcomplex Hotel Papendal, adres: Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem, Nederland

 

Als u zich nog niet heeft aangemeld voor onze sectie, dan willen wij u vragen dit alsnog te gaan doen. U kan uw eigen “duivenpaspoort” aanmaken via, www.npo-keuzewijzer.nl

Wij hopen u allen te ontmoeten om samen met u de toekomst van ons marathonspel te bespreken.  Op deze avond hebben we een aantal agenda punten welke wij met u willen bespreken en delen. Onderstaand de agenda punten.

 

Agenda:

1-        Opening door dhr. B.Kastelein.

2-        Bestuur mededelingen.

3-        Bestuursverkiezing voor de 2 openstaande plekken.

  • Kandidaat 1: dhr. Ruud Vermaat- Driehuis.
  • Kandidaat 2: dhr. Carlos Dominicus- Goes.
  • Kandidaat 3: dhr. Frank Zwiers- Terheijden.
  • Kandidaat 4: dhr. Fred Kramer- Wormer.
  • Kandidaat 5: dhr. Dennis Steeghs- Uden.
  • Kandidaat 6: dhr. Frans Verheggen-Lennisheuvel.
  • Kandidaat 7: dhr. Rex de Leeuw-Made.
  • Kandidaat 8: dhr. Jos Litjens-Afferden.

4-        Invulling functies binnen het bestuur.

5-        Uitleg van de nieuwe NFO regeling door dhr.Eddy Fleming.

6-        Behandeling van de ingekomen stukken.

7-        Rondvraag.

8-        Sluiting.

 

 

Mocht u als marathon sectie lid voorstellen willen inbrengen voor deze vergadering, dan dient u deze op te sturen naar a.j.beens@breman.nl uiterlijk 5 dagen voor aanvang van deze vergadering.

Wij hopen iedereen die de marathon vluchten een warm hart toedraagt, te ontmoeten op deze vergadering.

Namens de sectie marathon,

A.J.Beens, a.j.beens@breman.nl, 06-29050810