Vogelgriep

Update rondom ophokplicht postduiven rond Biddinghuizen

Op 25 februari 2018 is rond Oldekerk (provincie Groningen) en op 13 maart in Kamperveen (gemeente Kampen), een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld als gevolg van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep) op een pluimveebedrijf in Oldekerk. Binnen het beschermings- en toezichtsgebied waren verschillende maatregelen van kracht ter preventie en bestrijding van de vogelgriep o.a. een ophokplicht voor postduiven en een verbod op het houden van wedvluchten. Verder is het verboden om duiven te vervoeren binnen dit gebied en bezoekers op de hokken toe te laten (m.u.v. bezoek noodzakelijk dat is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn).
Indien er binnen de 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf zich geen nieuwe gevallen van vogelgriep hebben voorgedaan wordt het beschermings- en toezichtsgebied weer opgeheven. De ophokplicht en het verbod op wedvluchten voor postduiven wordt daarmee ook opgeheven.
 
Jonge duiven
De regeling schrijft voor dat een houder van gevogelte passende maatregelen neemt om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen. Op een bijeenkomst met het ministerie is in het verleden besproken dat om welzijnsredenen jonge duiven kort losgelaten zouden moeten kunnen worden om te voorkomen dat de jonge duiven na het opheffen van het beschermings- en toezichtsgebied inmiddels te oud zijn en niet terugkeren op het hok. Hierbij dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat de jonge duiven in contact komen met andere vogels en/of hun uitwerpselen.

Bron NPO