Home


De P.V. "Hoogeveen"is opgericht op 6 Januari 2006. Ze is ontstaan door de fusie van twee verenigingen te weten P.V. "De Toekomst" opgericht in 1982 en P.V. "De Doorzetters"opgericht in 1937.In 2004 hebben er gesprekken plaats gevonden tussen de Hoogeveense verenigingen om te inventariseren of de mogelijkheid aanwezig was om tot een grote vereniging te komen. Dit bleek niet haalbaar. Toch zochten de besturen van P.V. "De Toekomst" en P.V. "De Doorzetters" in 2005 opnieuw contact omdat ze het belang van een fusie wel degelijk zagen zitten. Beide verenigingen stemden toen unaniem in met het samengaan in een vereniging.P.V. "De Toekomst" had op dat moment 32 en P.V. "De Doorzetters" 20 leden. En op 6 Januari 2006 was de P.V. "Hoogeveen" een feit. Achteraf bezien een groot succes, immers men beleeft het plezier in de duivensport het meest in zijn vereniging en als er dan ook nog zoveel leden zijn wordt de competitie alleen maar spannender en aantrekkelijker.